Exter-Art in het algemeen

Toine Bakermans

De betekenis van Exter-Art komt voort van de vogel Ekster welke symbool staat voor de menselijke geest. Je zou dus kunnen zeggen voor het goede en het kwade of zwart-wit.

In Nederland vraagt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving extra inzet. Ook zijn inspanningen nodig om het onderling respect te versterken. De bijdrage die Exter-Art kan leveren aan identiteitsvorming richt zich vooral op smaakvorming, ervaring, omgaan met trauma's en samenwerken. Het gaat over vaardigheden en kennis maar ook over minder grijpbare vormen van leren zoals levenservaring. Het gaat hierom mensen die maatschappelijk gezien geen keus kunnen maken.

Maatschappelijke ondersteuning

Nederland kent te veel mensen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip zijn geraakt. Soms is dat door eigen schuld maar veel vaker kan men daar niets aan doen. Mensen die niet meer vertrouwd aan hun omgeving zijn moeten dit opnieuw leren. Dat gaat niet vanzelf daarom heeft Exter-Art een product in ontwikkeling om deze doelgroep perspectief te bieden.